09 Ağu 2019
Ağustos 9 2019

En Kaliteli Zeytin Yarışması

0 Yorum

GEMLİK TİCARET BORSASI
1. GEMLİK ZEYTİNİ KALİTE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TANIMLAR
Katılımcı: Gemlik bölgesinde zeytinlik tapusu olan ya da ÇKS belgesine sahip müstahsil olan herkes katılabilir.
Jüri : Jüri üyeleri Gemlik Ticaret Borsası yönetim kurulu üyeleri(5 kişi), Gemlik Ticaret Borsası meclis başkanı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 1 kişi , Gemlik Ziraat Odası’ndan 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişiden oluşacaktır.
YARIŞMA VE AÇIK ARTIRMA DETAYLARI:
1-Gemlik ilçelerinin ve köylerinin tamamı olmak üzere zeytinlik tapu sahibi olan herkesin gemlik zeytini için katılması amaçlanmaktadır. Numune analizleri bölümünde belirtilen değerlendirmeler sonucunda seçilecek olan birinci , ikinci ve üçüncü dereceye giren numune sahipleri açık arttırmaya hak kazanacaklardır.
2-Katılımcılar tek bir numune ile katılabilirler. 280 kalibreye kadar olan numuneler dikkate alınacaktır.
3- Katılımcılar yarışma jürisinde görev alamazlar, Gemlik Ticaret Borsası tarafından yapılacak olan açık arttırmaya katılamazlar.
4- Katılımcılar katılım formlarında numune gönderdikleri üründen ellerinde ne kadar olduğunu bildirirler. Gerekli görmesi durumunda Gemlik Ticaret Borsası’nın görevlendireceği bir yetkili beyanı yerinde tetkik eder. Fiziki miktar ve beyan arasındaki tutarsızlıklarla ilgili takdir hakkı, kontrolü yapacak Gemlik Ticaret borsası adına yetkilendirilmiş kişiye aittir.
5- Yarışmaya katılım için, yazılı olarak son başvuru tarihi 23.08.2019’dur.
6- Başvurular Gemlik Ticaret Borsası’na şahsen yapılacaktır. Başvurular gizli tutulacak yarışma öncesi ve sonrasında katılımcı listesi Gemlik Ticaret Borsası tarafından yayınlanmayacaktır.
7- Başvurunun kabulü için katılımcı formunu doldurması ve elden ticaret borsasına teslim etmesi gerekmektedir.
8- Yarışma da dereceye giren müstahsillere Gemlik Ticaret Borsası tarafından plaket verilecektir. Dereceye giren her bir numuneye ait üründen 250 KG’ı açık arttırma ile satılacaktır. 250 Kg’ın üzerinde tonaj açık arttırmanın şartlarına dahil değildir, müstahsilin kendi inisiyatifindedir.
9- Yarışmaya katılan her müstahsil dereceye girmesi durumunda, 250 kg zeytini Gemlik Ticaret Borsası tarafından yapılan açık arttırma sonucunda belirlenecek olan tutara açık arttırmayı kazanan firmaya müstahsil makbuzu karşılığında satacağını peşinen kabul eder.
10- Açık arttırma Gemlik Ticaret Borsası tarafından organize edilecektir.
11- Açık arttırmayı kazanan firma ödeme yapmaması durumunda Gemlik Ticaret Borsası hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Hukuki ve cezai sorumluluk tamamen dereceye giren katılımcı ve açık arttırmayı kazanan kişiye aittir. Gemlik Ticaret Borsası taraflar arası hukuki anlaşmazlıklara taraf edilemez.

NUMUNE ALIMI
1- Katılımcılar yarışmaya koyacakları numunelerini 3 tane 250 gram koyu renkli ambalaj olacak şekilde etiketsiz olarak hazırlayıp yarışma katılım formu ile Gemlik Ticaret Borsası laboratuarına elden teslim edeceklerdir.
2- Numune kabulü 23.08.2019 tarihine Kadar yapılacak olup bu tarihten sonra Gemlik Ticaret Borsasına gelen numuneler kabul edilmeyecektir. Her katılımcıya numune tesliminde başvuru numarası verilecektir.
3- Noter huzurunda başvuru numaralarına karşılık gelen her katılımcının numunesine bir yarışma numarası verilecektir. Numaralandırma sırasında noter görevlisi haricinde kimse aynı ortamda bulunmayacaktır. Noter tarafından numaralandırılmış numune listesi yarışma sonuna kadar saklanmak üzere Gemlik Ticaret Borsası’na teslim edilecektir. Listenin bir kopyası yarışma sonuna kadar açılmamak üzere Gemlik Ticaret Borsasında mühürlü bir zarfta tutulacaktır. Katılımcıların başvuru numaraları, yarışma numaraları ve numune üzerinde gizlilik ihlalleri tespit edilmesi halinde katılımcı ve numunesi değerlendirme dışı bırakılarak yarışmadan el çektirilir. Her katılımcı açık arttırmaya taahhüt ettiği 250 Kg zeytinin numune ile aynı kalitede olmasını kabul ve taahhüt eder.
4- Noter huzurunda numune yarışma numaralandırması tamamlandıktan sonra, üzerinde yarışma numarası bulunan 1 adet 250 g şahit numune olarak yarışma sonrasında oluşabilecek anlaşmazlıklar için saklanacaktır. 1 adet 250 g numune analizlerin yapılması için laboratuara ulaştırılacaktır. 1 adet numune jüri tarafından duyusal analizde kullanılmak üzere muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde numara haricinde hiçbir ibare bulunmayacaktır. Katılımcılar, yarışma sonuna kadar numaralandırılmış numunelerini saklayacaklardır. Her türlü gizlilik ihlali durumunda katılımcının katılımı iptal edilir.
5- Yarışma sonunda birinci, ikinci ve üçüncü seçilen zeytin Gemlik Ticaret Borsası tarafından düzenlenecek olan açık arttırma ile satılacaktır. Açık arttırmayı kazanan firma ürün bedelini müstahsil makbuzu karşılığında firmaya peşin olarak yapacaktır.

NUMUNELERİN ANALİZİ
1- Kimyasal analizler: Kimyasal analizler Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği’ne göre kalibrasyon , tuz oranı ve PH değer analizleri Gemlik Ticaret borsası laboratuarında değerlendirilecektir. 2- Duyusal Analiz: 2.1- Kimyasal analizlerde başarılı olamayan numuneler duyusal analize alınmayacaktır. 2.2- Duyusal analizler jüri tarafından Gemlik Ticaret Borsası binasında gerçekleşecektir. 2.3- Duyusal analiz sonuçları jüri başkanı tarafından Gemlik Ticaret Borsası’na kapalı zarf içinde iletecektir. 2.4- Duyusal analiz kıstasları tuz, yumuşaklık, koku, baskı, renk, kabuk kalınlığı, çekirdek büyüklüğü dikkate alınacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI
1- Duyusal analiz sonuçlarının açıklamasına müteakiben Yönetim Kurulu’ndan en az üç kişinin hazır olduğu bir oturumda borsa merkezinde mühürlü zarf açılacaktır.
2- Kodlanmış olan numunelerin raporlarıyla mühürlü zarftaki kod sahipleri eşleştirilerek yarışma sonuçları bir zabıtla tutanak haline getirilecektir. 3- Yarışmada dereceye gireceklerin isimleri 1 Eylül 2019 Pazar Günü 5.Gemlik Zeytini Festivali’nde açıklanacaktır.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ