Seçimlerle ilgili ilanlar

Seçimlerle ilgili ilanlar

 

GEMLİK TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI’NDAN

2017-2021  dönemi  Borsamız organ seçimleri 2017 yılı EKİM ve KASIM aylarında yapılacak olup; 19.1.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik gereğince bu seçim döneminde Borsa Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegesi,  Yönetim kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri seçimleri yapılacaktır.

Borsamız organ seçimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve bütün üyelerimizin seçme ve seçilme haklarını kullanarak mağdur olmamaları için; Borsamız kayıtları bu ilanın yayın tarihinde itibaren 10 gün süreyle üyelerimizin incelemesine açık tutulacak olup, bu süre içinde üyelerimizin aşağıda belirtilen konularda kendi kayıtlarını kontrol etmek suretiyle doğruluğunu teyid edecekler, kendi durumları ile borsamız kayıtları arasında farklılık varsa düzelttireceklerdir.

Düzeltme işlemi Ticaret sicilini ilgilendiren hususlarda kanun gereği tescil yoluyla düzelttirilecek, borsa kayıtları ile ilgili hususlarda ise dilekçe ile müracaat yeterli olacaktır.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Birliği kanunu ve Yukarıda adı geçen seçim yönetmeliği hükümleri gereğince

  • Borsamıza son iki takvim yılından aidat borcu bulunan, Vergi kaydı bulunmayan ve Borsamızda tescilli adresinden ayrılmış olup bu durumu bildirmeyen üyeler Borsamız meclisi tarafından  askıya alınmış olup, bu durumda bulunan üyelerimiz askıdan indirme işlemi yapılmadan  seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklardır. Askıda bulunan üyelerimizin, askıdan indirilerek seçme ve seçilme listelerine  kaydedilebilmeleri için askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırmaları gerekmektedir.
  • Tüzel kişi üyelerimizin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası, genel müdür yardımcısı, birim müdürü ve şube müdürü seviyesinde şirketi temsile, bağlayıcı işlemler yapmaya yetkili olarak Ticaret siciline tescilli bulunmaları gerekmektedir ve bu halin en az altı ay öncesini kapsaması şarttır. . Son 6 ay içerisinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı ve olması halinde Ticaret siciline tescil işleminin yaptırılması gerekmektedir.
  • Bütün üyelerimizin borsamızda tescilli adresleri ile bulundukları adreslerin tutarlılığı kontrol edilmelidir.
  • Bütün üyelerimizin vergi sicil numaralarının borsamız kayıtlarındaki ile tutarlılığı kontrol edilmelidir.
  • Herhangi bir inceleme ve düzeltme talebi olmaması halinde borsamız kayıtlarının doğruluğu üye tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

 

Durumunuzun incelenerek yukarıdaki kriterlere uygunluğunuzun kontrol edilmesi ve  ilan tarihinden itibaren  10 gün içinde borsamız kayıtlarının düzelttirilmesi gerektiği ilanen duyurulur.

 

06.09.2017