Yurtdışı Müşteri

Sayın Üyemiz,

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi sonrasında, özellikle yurt dışında iş yapan üyelerimizin, yurt dışındaki müşterilerine ve ortaklarına sağlıklı bilgi aktarmaları amacıyla bilgilendirme mektubu hazırlanmıştır.

Yurt dışındaki müşterilerinizi ve/veya ortaklarınızı ülkemizdeki gelişmeler ile ilgili bilgilendirmek istediğiniz takdirde ekte örneği bulunan yazıyı kullanmanız bilgilerinize sunulur.

ÜYELERİMİZE DUYURULUR

 Türkçe

İlgili Kişiye,
Bildiğiniz üzere, 15 Temmuz 2016 tarihinde demokratik bir seçimle gelen Türk Hükümeti’ne karşı  Türk Silahlı Kuvvetleri ne dahil olan ayrımcı bir grup tarafından kalkışma teşebbüsünde bulunulmuştur.  Bu teşebbüs Türk halkına ve seçilmiş olan Hükümete  sadık kalan Türk güvenlik güçlerinin ortak çabalarıyla atlatılmıştır.

Ülke çapındaki bu müessif hadiseden sonra günlük yaşam ve hükümete ait  tüm fonksiyonların  normale dönmüş  olduğunu bildirmek isteriz.  Kabine normalleşme sürecini kısaltmak ve Türkiye ekonomisini acilen stabilize edebilmek için  Olağanüstü hal durumu açıklamıştır.  Ve, önümüzdeki dönemde daha iş dostu bir ekonomiyi sağlamak adına  tüm gereken önlemler alınmıştır.

İş camiasında, tüm şirketler  ve fabrikalar kesinti olmaksızın normal faaliyetlerine devam etmektedirler.  Gümrük prosedürleri ve tüm ticari devlet hizmetleri hiçbir gecikme olmaksızın normal olarak işlemektedir.
Ülkemizde en ufak  bir istikrarsızlık olmadığına içtenlikle inanmaktayız, ve daha önce de olduğu gibi  iş ortaklarımıza verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye devam edeceğiz.
Herhangi bir talebinizde bizimle temasa geçmekten çekinmeyiniz.

Saygılarımızla
Ayrıntılı bilgi için ; 
Telefon:  +90 (312) 218 20 00 (PBX)
Faks:  +90 (312) 219 40 90 – 91 – 92 – 93
E-posta: info@tobb.org.tr

 İngilizce

 To Whom It May Concern,
As you may know, on 15 July 2016, the democratically elected Government of Turkey was attempted to be overthrown by a fraction of the Turkish Armed Forces. The attempt was thwarted by the joint efforts of Turkish security forces staying loyal to the elected government and the people of Turkey.
We would like to inform you that our daily lives and all governmental functions turned into normal after this regrettable attempt throughout the country. The Cabinet has declared a State of Emergency to shorten the normalization process and to stabilize the Turkish economy immediately. And, all necessary measures have been taken to restore a more business friendly economy in the upcoming period.

On the business side, all firms and factories are continuing their normal operations without any interruption. Customs procedures and all commercial government services are operating normally without any delays.
It is our sincere belief that there will not be any instability in our country, and we will continue keeping our commitments to our business partners as before.

Please feel free to contact us, if you have any request.  Best regards,

For detailed information: 
Phone +90 (312) 218 20 00 (PBX)
Fax +90 (312) 219 40 90 – 91 – 92 – 93
E-mail: info@tobb.org.tr