Üyelik için Gerekli Belgeler

1.Gerçek Kişiler için;

 • Sicil Gazetesi Örneği (aslı)
 • Sicil Tasdiknamesi (aslı)
 • İkametgâh Belgesi
 • İmza Sirküleri (aslı ve noter tasdikli)
 • Nüfus Cüzdanı Örneği
 • 3 adet Fotoğraf
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Gerçek Kişi Kayıt Formunu indirin

Tüzel Kişiler için;

 • Sicil Gazetesi Örneği (aslı)
 • Sicil Tasdiknamesi (aslı)
 • Şirket Ana Sözleşmesi
 • İmza Sirküleri (aslı ve noter tasdikli)
 • Nüfus Cüzdanı Örneği (yetkililerin)
 • 3 adet Fotoğraf
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • İkametgâh Belgesi (yetkililerin)
 • Tüzel Kişi kayıt formunu indirin