Bu anket, çalışanlarımızın Borsamız ile ilgili düşüncelerini, eleştirilerini tespit etmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Amacımız; bu anketten elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda verimli, huzurlu, daha mutlu çalışanlardan oluşmuş bir iş ortamı oluşturmaktır. Bizlerin doğru yönlendirilmesi sizlerin bu anketi doğru ve içtenlikle cevaplamanıza bağlıdır. Katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.