Değerli Üyemiz;

Kooperatifimizin 26.12.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul’unda alınan kararlar neticesinde;

1.       Kooperatife üyelik için gerekli sermaye bedeli 1.000,00 (Bin) TL’dir.

2.       Kooperatif aidatlarının Haziran 2024’e kadar aylık 5.000,00(BeşBin) TL Temmuz 2024- Aralık 2024 tarihleri arasında aylık 10.000,00 (Onbin) TL olması, kooperatif aidatlarının her ayın 25 ine kadar ödenmesine, zamanında  ödenmeyen aidatlar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca gecikme zammı alınacaktır.

3.       Kooperatife üye olacak meslek kodlarının 012602 – 103904 -463105 -472103- 478102 Nace Koduna sahip olması, ve 31.12.2023 tarihinden önce Gemlik Ticaret Borsası’na kayıtlı olması gerekmektedir.  

4.       Tüzel Kişilik  ile Kooperatif üyesi olacak firmaların şirketi temsil edecek kişi için Yönetim Kurulu Kararı almaları ve karar örneği ile başvuru dilekçelerini iletmeleri gerekmektedir.

Banka Bilgileri;

Vakıfbank Gemlik Şubesi
Hesap Adı : S.S. Gemlik Zeytini İşleme Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
IBAN: TR14 0001 5001 5800 7325 2477 27

Ziraat Bankası Gemlik Şubesi
Hesap Adı : S.S. Gemlik Zeytini İşleme Merkezi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi
IBAN: TR34 0001 0000 6397 7392 8550 02