NASIL YATIRIMCI OLURUM?
TÜRİB KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Adres teyidi için gerekli belgelerden herhangi biri (İkametgah Belgesi, vb.)
 • Müşteri Tanıma Formu
 • Müşteri Tanıma Formu (Vekil)
 • Aracı Kurum veya Bankadan Alınacak yatırım hesabını gösterir hesap belgesi veya yatırımcının TCKN/VKN, MKK Sicil Numarası, banka unvanı ile hesap numarasını içeren yazılı beyanı
 • Taahhütname
 • Kuruluşunun yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi (**)
 • Ticaret Sicili’nden alınan faaliyet belgesi (**)
 • Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Müşteri Tanıma Formu
 • Aracı Kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir hesap belgesi veya yatırımcının TCKN/VKN, MKK Sicil Numarası, banka unvanı ile hesap numarasını içeren yazılı beyanı
 • Taahhütname

(**) 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca faaliyetlerini sürdüren Üretici Birliklerinin kayıt işlemlerinde yukarıda belirtilen Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odası Faaliyet Belgesi yerine Birlik Tüzüğü ve buna ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmiş onay yazısı kopyasını teslim etmeleri de uygundur.